Rólunk

Az 1984-ben alakult magyar tulajdonú Microsec zrt. fő profilja egyrészt a cégbírósági rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, másrészt az elektronikus aláírás technológián alapuló szolgáltatások teljes körű nyújtása. Cégünk a legnagyobb magyar hitelesítés szolgáltató, az elektronikus aláíráson alapuló ügyviteli és üzenetközvetítő rendszerek PKI szállítója. Hitelesítés szolgáltatóként az elektronikusan hiteles és bizonyító erejű okiratok, valamint az elektronikus aláírás technológiájára (PKI) épülő e-Szignó üzleti megoldások terén nyújt kiemelkedő szolgáltatásokat.

Küldetésünk

Innovatív megoldásaink révén segítjük és támogatjuk a felhasználóbarát elektronikus ügyvitel terjedését és fejlődését mind az állami, mind a magánszektorban. Célunk, hogy elektronikus környezetben is hiteles, bizonyító erejű dokumentumok keletkezzenek, s azok megfelelően titkosított formában, biztonságos csatornán keresztül jussanak el a feladótól a címzettig. Sikeres vállalkozás vagyunk. Sikerünk abban rejlik, hogy megoldásaink révén már rövid távon is jelentős hasznot termelünk ügyfeleinknek, mindenki számára elérhetővé téve az elektronikus ügyintézést és ügykezelést.

Tevékenységeink

Cégtörténet

A Microsec zrt. jogelődjét a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kisszövetkezetet nyolc villamosmérnök alapította 1984. június 8-án. Az alapítók több éves kutatóintézeti, valamint nyugat-európai elektronikai vállalatoknál szerzett szakmai tapasztalatára építve a kisszövetkezet szoftverfejlesztéssel foglalkozott a 80-as években.

1991-ben a kisszövetkezet korlátolt felelősségű társasággá alakult Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft. néven.

A cég 2012 január 1-től Microsec zártkörűen működő részvénytársaságként folytatja tevékenységét.

A cégbíróságok számára 1990 óta fejleszt és üzemeltet szoftvereket a Microsec. A hazai online céginformációs szolgáltatás technikai hátterét 1995-től, az egyablakos cégbejegyzési eljárásét 1998-tól, az elektronikus cégeljárásét 2005 óta biztosítja cégünk. Elektronikus aláírással 1998 óta foglalkozunk. Fokozott biztonságú hitelesítés szolgáltatásunkat 2002-ben, minősített hitelesítés szolgáltatásunkat 2005-ben indítottuk. 2007 februárjában a Microsec Kft. 2016 decemberében Magyarországon elsőként szerezte meg a minősített archiválás szolgáltató tanúsítást.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elsőként és egyedüliként a Microsec e-Szignó aláíró tanúsítvány, bélyegző, archiválás és időbélyeg minősített bizalmi szolgáltatásait vette nyilvántartásba. A szolgáltatások így felkerültek az EU bizalmi szolgáltatások listájára is

  

Cégadatok

A cég elnevezése: Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
A cég rövidített elnevezése: Microsec zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-047218 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23584497-2-41
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. D. ép.
Bankszámlaszám: 10102086-10273202-00000005 (Budapest Bank Nyrt.)

Minőségbiztosítás és információbiztonság

Szolgáltatásainak színvonalát a brit Lloyd's által tanúsított, ISO 9001 szabványon alapuló minőségirányítási rendszerünk és az ISO/IEC 27001 szabványon alapuló információbiztonság irányítási rendszerünk szavatolja. Informatikai rendszerünk fizikai és logikai védelmét részletes kockázatelemzés alapján terveztük. Rendszereink üzemeltetéséről megbízható és felkészült személyzetünk gondoskodik.

Minőségpolitika
Információbiztonsági politika

Fizikai biztonság

Hitelesítő szervezetünk védett számítógéptermét úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legnagyobb védelmet nyújtsa szervereink és adataink számára. Ablaka nincsen, falai védenek az elektromágneses ki- és besugárzás ellen. MABISZ-4 biztonsági fokozatú ajtóink behatolás jelző (riasztó) és beléptető rendszerrel vannak ellátva. A fokozottan védett helyiségekben 24 órás videókamerás megfigyelő rendszer működik, ide a bizalmi munkakört betöltő munkatársakon kívül más személyek nem léphetnek be. Adathordozóink biztonságos tárolásáról kódzáras, tűzálló páncélszekrények gondoskodnak.

Elsődleges telephelyünk megsemmisülésével járó katasztrófahelyzet esetén garantáljuk, hogy másodlagos telephelyünkön 3 órán belül folytatjuk működésünket.

Informatikai biztonság

Informatikai rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítsa adataink és aláírókulcsaink számára. E kulcsainkat az nCipher nShield F3 típusú kriptográfiai hardvermoduljaiban tároljuk (e modult a FIPS 140-2 szabvány 3. harmadik szintje szerint vizsgálták be). Rendszerünkben e kulcsok soha nem hagyják el e modulok biztonságos környezetét. A kulcsokkal a kritikus műveletek végrehajtásához legalább két bizalmi munkakört betöltő munkatárs jelenléte szükséges.

Minősített tanúsítványainkhoz olyan, biztonságos aláírás-létrehozó eszközökön, azaz speciális intelligens kártyákon bocsátjuk ki az aláírás-létrehozó adatot, amelyek a Common Criteria SSCD védelmi profil szerint legalább EAL4-es vagy az ITSEC szerinti E4 High biztonsági tanúsítással rendelkeznek.

Informatikai rendszerünket tűzfalrendszer védi az Interneten terjedő vírusoktól és férgektől, valamint a rendszerünk megbénítására és feltörésére irányuló hálózati támadásoktól.

Rendszerünket úgy terveztük meg, hogy valamelyik alkotóelemének meghibásodása vagy kiesése esetén (single point of failure) zavartalanul folytatja működését.

Pénzügyi garanciák

A magyar magánszemélyek tulajdonában lévő Microsec zrt. stabil anyagi háttérrel rendelkezik. Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató 250 millió forintig terjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.