Skip to main content

Rólunk írták - Sajtómegjelenések

eID: technikai akadályok már nincsenek
2014. 10. 28.

Október 13-14-én rendezték meg a VI. eID Konferenciát. A rendezvény, melyet a svéd PrimeKey és a portugál Multicert hívott életre, idén a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. társrendezésében jutott el Budapestre. A sajtónak Dalos Mihály a Microsec zrt. igazgatósági tagja nyilatkozott.

 
Nemzetközi konferencia Budapesten az elektronikus személyazonosításról
2014. 10. 13.

Nemzetközi konferencia kezdődött hétfőn délelőtt (2014. október 13.) Budapesten, az elektronikus személyazonosításról. A találkozón 40 ország 30 előadója és mintegy 200 szakértője vesz részt.

A kétnapos konferencia kiemelten foglalkozik az automatizált határőrizet biztonsági kérdéseivel, az azonosítás új módszereivel az internetes szolgáltatások igénybevétele során, valamint a közösségi oldalakon, továbbá az elektronikus aláírás szerepével a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékonyságának növelésében.

Dalos Mihály, a hazánkat idén társszervezőként is képviselő Microsec Zrt. igazgatósági tagja szerint a világháló legnagyobb biztonsági kockázatát jelenleg a felhasználók valós beazonosíthatóságának hiánya jelenti. Az elektronikus aláírás technológia terjedése jelentős mértékben csökkenti a pénzünkre, adatainkra, gyermekeinkre leselkedő veszélyeket, ezért nagyon fontos cél a hazai használat folyamatos bővítése. Az elektronikus aláírás iránti bizalom növelése érdekében komoly előrelépés történt 2013 novemberében, ekkor indult el ugyanis a kormányzat hitelesítési szolgáltatása. Az állam szerepvállalása jelentős lendületet adhat Magyarországon is a megoldás elterjedésének.

 
Személynevekre is lehet keresni a hivatalos cégadatokban
2014. 07. 26.

Egy tavaszi jogszabály-módosítás eredményeként vasárnap éjféltől személynevekre is lehet keresni az  Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformációs szolgáltatásában. Egy egyszerű kereséssel bárkiről megtudható, hogy saját nevén, hány cégben visel tisztséget, illetve rendelkezik tulajdonrésszel. A módosítás előtt, ha az adatkérő nem tudta törvényes jogcímmel alátámasztani kérelmét, csak az érintett hozzájárulásával kaphatott meg természetes személyre vonatkozó információkat.

 
November végétől elektronikus közokiratként is lekérdezhető a cégkivonat
2013. 12. 03.

Akár ötödével is csökkentheti a cégkivonatok beszerzési költségét az a fejlesztés, melynek eredményeként november végétől a kiadmányok már elektronikus közokirati formában is lekérdezhetővé váltak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium online céginformációs rendszeréből. A cégkivonat, cégmásolat és cégbizonyítvány kiadmányok rendelkeznek a Céginformációs Szolgálat minősített tanúsítványon alapuló, fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és időbélyegzőjével, így elektronikus közokiratnak minősülnek.

 
Magyar vállalkozás teszi biztonságossá az online bankolást
2013. 11. 27.

A hazai Microsec Zrt. elsőként fejlesztett ki egy olyan elektronikus aláírás alapú technológiát, amellyel a legmagasabb szinten szavatolható az online bankolás és a pénzügyi tranzakciók biztonsága. Az új fejlesztés meghiúsítja az internetről lopott, illetve csalással megszerzett adatok jogosulatlan felhasználását. A megoldás idén elnyerte az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) Biztonsági Díj – Legjobb magyar innováció 2013 díját.

 
Akár közokirat is előállítható elektronikus formában
2013. 07. 02.

Közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint egyéb, az írásba foglalás követelményének megfelelő bizonyító erejű irat is előállítható tisztán elektronikus formában. – hívta fel az Origó figyelmét a Microsec Zrt. igazgatója. Hegedüs Márton szerint mindehhez szükséges az elektronikus aláírás, valamint az irat időpontjára vonatkozó időbélyeg is, amely bizonyítja, hogy az irat abban az időpillanatban már létezett, és az azóta eltelt idő alatt nem változott meg.

 
Elindulhat az alacsonyabb összegű céges tartozások végrehajtása
2013. 05. 21.

A közelmúltban bevezetett elektronikus okmánykézbesítési rendszereknek köszönhetően jelentősen felgyorsult a végrehajtást megelőző bírósági adminisztráció. Ennek köszönhetően már a felszámolási eljárások megindulása előtt végrehajthatóvá válnak a kisebb, akár a 10-20 ezer forintos céges tartozások is. Várhatóan a fejlesztés eredményeként a fizetési fegyelem javulni fog, így nő a jogbiztonság is.

A végrehajtási eljárás szereplői közötti elektronikus okmánykézbesítés bevezetésével végre lehetővé vált az 50 ezer forint alatti tartozások végrehajtása – adta hírül a Bírósági Végrehajtói Kamara és az informatikai fejlesztést végző Microsec Zrt.

 
Szervereink jól bírták a példátlan rohamot
2013. 02. 02.

A cégeljárás informatikai hátterét biztosító Microsec zrt. tájékoztatása szerint a 607 392 működő vállalkozás 62 százaléka tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Ez egyben azt is jelenti, hogy 230 ezer cég elmulasztotta határidőre benyújtani a társasági szerződésének jogszabályban előírt adatmódosításait. Erre egy tavaly márciusi törvény kötelezi a társaságokat. A vállalkozások Csongrád és Zala megyében voltak a legaktívabbak, 74 százalékuk adta be időben a kérelmét. A mulasztók aránya Nógrád megyében a legmagasabb, ott a cégek 45 százaléka nem jelentette be a kért információkat. A fővárosban a beadási arány 58 százalék volt.

Hegedüs Márton, a vállalkozás fejlesztési igazgatója elmondta, az informatikai rendszer jól bírta a példátlan rohamot.

 
Februártól egyszerűsödnek a hatósági céges eljárások
2013. 01. 09.

Jelentős adminisztrációs teher alól mentesülnek februártól a közigazgatási szerveknél hatósági eljárást kérelmező vállalkozások. A cégeknek a jövőben az eljárások indításakor nem kell a kérelmükhöz cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát csatolniuk – hívja fel a figyelmet egy fontos változásra a hazai céginformációs szolgáltatások informatikai alapjait biztosító Microsec Zrt. A Microsec közlése szerint az eljáró hatóságok a cégiratokat a jövő hónaptól elektronikus úton szerzik be a cégnyilvántartásból, erre azonban csak akkor lesz lehetőség, ha a vállalkozások a cégiratokat a változásbejegyzési eljárások során az előírásoknak megfelelően benyújtották.

 
Az év IKT projektje” díjat a Microsec kapta
2011. 06. 11.

A Microsec építette ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elektronikus pénzintézeti megkeresések rendszerét, melynek köszönhetően a bírósági végrehajtás során a végrehajtó elektronikusan aláírt okiratokban keresi meg a pénzintézeteket, hogy felkutassa az adós vagyonát.

 
Az e-aktát utólag nem lehet hamisítani
2010. 11. 13.

A Microsec szakértője szerint az elektronikus tértivevény fontos tulajdonsága, hogy az átvett iratot annak tartalmával együtt azonosítja, és így az e-aktát utólag nem lehet megváltoztatni.

 
Százmilliós megtakarítás a végrehajtók elektronikus üzenetközvetítő rendszere
2010. 11. 12.

Évi több százmillió forintot spórol a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara a Microsec Kft által üzemeltetett elektronikus üzenetközvetítő rendszer segítségével. A kamara alelnöke szerint tovább javulhat a helyzet, ha a megkeresésekre adott válaszok is elektronikusan érkeznek vissza.