Skip to main content

Szolgáltatások

e-Szignó e-Szignó logo

A Microsec e-Szignó Hitelesítés szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett és felügyelt szolgáltató fokozott és minősített szinten egyaránt.

Cégünk az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó valamennyi tevékenységgel foglalkozik:

  • Hitelesítés-szolgáltatás
    (tanúsítványok kibocsátása)
  • Időbélyegzés szolgáltatás
  • Archiválás szolgáltatás
  • Az e-Szignó aláíró szoftver fejlesztése
  • Nyilvános kulcsú infrastruktúra
    (Public Key Infrastructure) kiépítése
  • Teljes körű PKI tanácsadás.
www.e-szigno.hu
PassBy[ME] PassBy[ME] logo
Egy új generációs azonosítási megoldás, amely minden olyan környezetben alkalmazható, ahol kiemelten fontos az online szolgáltatásba bejelentkező felhasználó azonosításának biztonsága (pl. e-kormányzat, pénzügyi-, banki szolgáltatások, e-kereskedelem, felhő alapú szolgáltatások, vagy akár egy VPN elérés).

Könnyen használható, mégis különösen biztonságos második-faktoros azonosítási megoldás, amelyben a nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) a legmagasabb szintű védelmet, az okos eszközök pedig az egyszerű használatot biztosítják. Leváltja a második generációs tokeneket és az egyszer használatos jelszavakat. Az okos eszközök PKI képességét hasznosítva maga a készülék válik a két-faktoros azonosítás eszközévé.
www.passbyme.com
e-Cégjegyzék e-Cégjegyzék logo

Az Igazságügyi Minisztérium Cégszolgálata online céginformációs rendszerének informatikai hátterét a Microsec fejleszti és üzemelteti. Az online céginformációs szolgáltatás segítségével valamennyi, a cégbíróságok cégnyilvántartó rendszerében szereplő cégről hiteles és naprakész információ kapható. Az online céginformációs rendszerben a cég cégjegyzékszáma, neve, címe és adószáma alapján lehet keresni. Az adatbázisból megismerhetők a keresett cég adatai, iratai, közleményei.

A rendszer által közvetített adatok megegyeznek az illetékes cégbíróságon, az adott időpillanatban rendelkezésre álló adatokkal.

occsz.e-cegjegyzek.hu
e-Kézbesítés e-Kézbesítés logo

Az elektronikus üzenetküldés előnyeit akkor élvezhetjük maradéktalanul, ha gondoskodunk a megfelelő biztonságról. Cégünk e-Kézbesítés megoldása garanciát nyújt az elektronikus iratok kézbesítésére és kiküszöböli az elektronikus üzenetküldés bizonytalanságait. Megoldásaink fontos részét képezi, hogy a küldő fél bizonyító erejű tértivevényt kap a kézbesítésről, amely tértivevény nem kizárólag az elektronikus irat kézbesítési időpontját igazolja, hanem az irat tartalmi sértetlenségét is.

Szolgáltatásunk lényege az Interneten keresztül küldött üzenetek bizonyító erejű kézbesítése. Megoldásunk biztosítja az elektronikus küldemények hitelességét, sértetlenségét és titkosságát.

www.e-szigno.hu