|
eIDAS PassByMe
https://e-szigno.hu/eidas/
e-Szignó

A Microsec zrt.-nél minden eszköz és szolgáltatás elérhető, amely szükséges a kényelmes, biztonságos elektronikus ügyintézés megvalósításához. Megoldásainkkal biztosítható az elektronikus dokumentumok hitelessége, sértetlensége és bizalmassága. Foglalkozunk tanúsítványok kiadásával, időbélyegzés és archiválás szolgáltatással, valamint aláíró szoftver fejlesztéssel.

PassBy[ME]
A PassBy[ME] egy új generációs azonosítási megoldás, amely minden olyan környezetben alkalmazható, ahol kiemelten fontos az online szolgáltatásba bejelentkező felhasználó azonosításának biztonsága. Ilyenek például az e-kormányzat, a pénzügyi-, banki szolgáltatások, az e-kereskedelem, a felhő alapú szolgáltatások, vagy akár egy VPN elérés.
e-Cégjegyzék

Az Igazságügyi Minisztérium Cégszolgálata online céginformációs rendszerének teljes informatikai hátterét hosszú évek óta a Microsec zrt. fejleszti és üzemelteti. Az online céginformációs szolgáltatás segítségével Ön valamennyi, a magyar cégbíróságok cégnyilvántartó rendszerében szereplő cégről hiteles és naprakész céginformációhoz juthat.

e-Kézbesítés
Az elektronikus üzenetküldés számos előnye mellett kiemelt fontosságú a biztonság kérdése. A Microsec zrt. biztonságos e-Kézbesítés megoldása nem csak az elektronikus küldemények hitelességét, sértetlenségét és titkosságát garantálja, hanem a küldési folyamattal kapcsolatban is bizonyítékot szolgáltat az elektronikus feladóvevények és tértivevények által.